Aktualności

Otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Powiat Poznański

data publikacji: 21/11/2019

KATEGORIA: Komunikaty

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2020 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 19 listopada do dnia 10 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 stycznia 2020 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

15 stycznia 2020 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja 61 8410736
 2. kultura i sztuka 61 8410703
 3. kultura fizyczna 61 8410557
 4. turystyka 61 2228986
 5. pomoc społeczna 61 8410736
 6. ochrona i promocja zdrowia 61 8410736
 7. ratownictwo i ochrona ludności 61 8410736
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!