Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO

data publikacji: 03/01/2018

KATEGORIA: Kultura

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

2. Na adres organizatora należy przesłać w czterech egzemplarzach:

-Trzy utwory poetyckie i/lub

-Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

W celu przygotowania publikacji konieczne jest dołączenie wersji elektronicznej prac (plik w formacie doc. docx. podpisany godłem autora), wysłany drogą mailową na adres:  konkurs.okno@mdkchorzow.pl

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku.

6. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

7. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:

czcionka Times New Roman, rozmiar 12,

odstępy między wierszami – interlinia 1,5,

margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny).

8. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie, będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).

9. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz kwestionariusz, który musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, adres e-mail.

W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny.

10. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.

11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

TERMINY:

Prace należy przesyłać do 20 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

41-500 Chorzów

[z dopiskiem KONKURS LITERACKI „OKNO”]

Regulamin oraz więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.mdkchorzow.pl/xii-ogolnopolski-konkursliteracki-okno,wydarzenie-148

Źródło: www.mdkchorzow.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!