Aktualności

Oferta warsztatowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy

data publikacji: 22/10/2019

KATEGORIA: Pozostałe

Zapraszamy osoby pełnoletnie na bezpłatne warsztaty.

Spotkania odbędą się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ulicy Szyperskiej 14.

Zapisy pod numerem telefonu 61 846 38 52/54.

 1. „Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony”
  Termin: 20 – 22 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 13.00

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na przemyślenie i przećwiczenie swojej autoprezentacji, co będzie pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: znaczenie autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą, świadomość swoich mocnych i słabych stron, rola pierwszego wrażenia w poszukiwaniu pracy oraz elementy komunikacji niewerbalnej. Program warsztatów przewiduje próbną rozmowę kwalifikacyjną i ćwiczenie autoprezentacji z wykorzystaniem kamery video. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy, jak i dla tych, którzy są zapraszani na rozmowy z pracodawcą, ale nie zauważają pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie.

 1. „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele”
  Termin: 25 – 26 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 13.00

Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się, jak wygospodarować czas na odpoczynek.

 1. „Warsztaty umiejętności asertywnych”
  Termin: 27 – 29 listopada 2019 r., godz. 9.00 – 13.30

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach oceny, odmowy i konfliktu interesów, jakie często pojawiają się w życiu codziennym, w tym w procesie szukania pracy. Poznają zachowania asertywne zwiększające życzliwość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w realizacji ich zamierzeń i celów. Uczestnicy dowiedzą się, jak w otwarty sposób wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych, jak chronić swoją prywatność i przeciwstawiać się naciskom otoczenia. Nabędą umiejętności prowadzące do zwiększenia wiary we własne możliwości i nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi. Wiedza teoretyczna i praktyczne ćwiczenia pomogą uczestnikom w nauce nowej, asertywnej postawy.

 1. „Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
  Termin: 10 grudnia 2019 r., godz. 9.00 – 14.30

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji oraz sposób, w jaki warto zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Program zajęć obejmuje też omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spotkań z pracodawcą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61–754 Poznań
wuppoznan.praca.gov.pl
ciipkz@wup.poznan.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!