Aktualności

Odbierając list od listonosza, nie musisz się podpisać

data publikacji: 26/03/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Poczta Polska S.A. wdrożyła nowe zasady dostarczania przesyłek zapewniające przy ich dostawie bezpieczeństwo Klientom i pracownikom

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu potwierdzania odbioru przesyłek dostarczanych przez kurierów i listonoszy Poczty Polskiej informujemy:

  1. Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe doręczane są do wszystkich odbiorców, z zastrzeżeniem obszarów/miejsc, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość.
  2. WAŻNE! wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, w tym tzw. ZPO (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) paczkowe i kurierskie można odebrać bez pokwitowania. Wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu.
  3. Tradycyjną formą doręczania przesyłek są nadal skrzynki listowe.
  4. Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku, gdy nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki Klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Od kuriera można uzyskać informacje o prognozowanym czasie dostawy lub uzgodnić tryb odbioru przesyłki.
  5. Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych.
  6. Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną:
  • Poczta Polska nie będzie doręczać korespondencji dla adresatów objętych kwarantanną. Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja będzie przechowywana w placówkach pocztowych. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.
  • Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.
  • Osoby objęte kwarantanną pobierające świadczenia rentowo-emerytalne, otrzymają przekazy pieniężne w sposób odmienny. Przy współpracy z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, została uruchomiona specjalna procedura doręczania przekazów pieniężnych, która zapewni bezpieczeństwo Klientom i pracownikom Poczty Polskiej.

Źródło: http://www.poczta-polska.pl/koronawirus-informacje-dla-klientow/

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!