Aktualności

Nordic Walking pomaszerował do Sejmu

data publikacji: 26/10/2018

KATEGORIA: Sport

W dniu 23 października 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. propagowania w społeczeństwie prozdrowotnej aktywności fizycznej jaką jest Nordic Walking. Posiedzeniu przewodniczył prof. nauk medycznych kardiolog Grzegorz RACZAK. Przybyli również zaproszeni goście: wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław STAWIARSKI, posłanka Beata MAŁECKALIBERA, poseł Zbigniew CHMIELOWIEC, wielu wybitnych profesorów kardiologii oraz przedstawiciele samorządów.

Celem posiedzenia było złożenie sprawozdania po półmetku realizacji programu „NORDIC WALKING NA RECEPTĘ”, którego patronem jest również prof. Zbigniew Raczak.

Jako bezpośredni wykonawcy tego programu – trenerzy, instruktorzy Polskiej Federacji Nordic Walking – mieliśmy przekazać swoje uwagi i spostrzeżenia w trzech płaszczyznach:

  1. wpływu projektu na środowisko lokalne oraz region w zakresie promocji NW, promowania zdrowia, budowania kapitału społecznego wokół idei sportu powszechnego,
  2. rozwoju programu w latach następnych,
  3. doświadczeń i uwag trenerów, instruktorów, po półmetku programu.

Prof. Zbigniew Raczak, jak i inni kardiolodzy, omawiali i przekonywali naszych parlamentarzystów o prozdrowotnych aspektach uprawiania NW. Podkreślali jego wpływ na układ krążenia, długowieczność, obronę przed chorobami cywilizacyjnymi oraz poprawę stanu zdrowia zarówno osób zdrowych, jak i tych po chorobach takich jak zawał, udar czy innych. Stąd hasło „Nordic Walking na receptę”. Ważnym etapem dyskusji było także zwrócenie uwagi na opracowywanie dokumentu zalecającego lekarzom różnych specjalności przepisywanie tej aktywności fizycznej jako terapię (na receptę), ale tylko pod opieką trenera/instruktora NW. Jak wiemy jest z tym dziś różnie i lekarze ze sporym dystansem, dość nieufnie podchodzą do tego zagadnienia.

My trenerzy, instruktorzy, nazwani przez Prezesa Polskiej Federacji Nordic Walking Olgierda Bojke -„ekspertami”, mieliśmy przekazać parlamentarzystom jaki oddźwięk przynosi ta akcja w społeczeństwie. Wystąpienia instruktorów – ekspertów (pasjonatów i zapaleńców) ożywiły salę, ponieważ siła i werwa z jaką opowiadali o programie, jego uczestnikach, niewątpliwych korzyściach i sukcesie dla regionów, gmin, miejscowości i oczywiście ich mieszkańców, przekonała posłów o konieczności jego realizacji i potrzebie kontynuacji w przyszłości. Program przynosi korzyści prozdrowotne, ale i prospołeczne. Wg naszej oceny, uczestnicy zajęć nie tylko chcą chodzić z kijkami. Chcą także spotykać się z innymi ludźmi, zmienić na czas zajęć otoczenie, porozmawiać ze znajomymi, pośmiać się, wymienić się przepisami kulinarnymi i nie tylko. Chodzenie i wysiłek fizyczny to jedno – nie mniej ważne jest oddziaływanie na psychikę. Ludzie chcą się integrować i szukają osób o podobnych zainteresowaniach. Znajdują ich m.in. na zajęciach N.W. Program przynosi też popularyzację miejscowości, w których odbywają się zajęcia. Miejscowości rywalizują ze sobą o frekwencję czyli liczbę uczestników na zajęciach. Tutaj odbiegnę trochę od tematu. – Kto słyszał kilka lat temu o Rokietnicy jako o miejscu, w którym uprawia się N.W.? Gdy startowałem w zawodach w całej Polsce, zawsze spiker pytał „A gdzie ta Rokietnica?” Dziś nam gratulują, że jesteśmy w czołówce Polski pod względem liczebności uczestników programu. We Wrocławiu na finał Akademii Zdrowia Santandera 15. 09. 18 r., tylko Częstochowa nas wyprzedziła. W ubiegłym roku też zajęliśmy drugie miejsce. Dziś Rokietnica jest więc znana.

Instruktorzy mogli też pytać posłów o przyszłość projektu. Często zadawane pytanie brzmiało: – „a co po zakończeniu programu, co będzie w grudniu, styczniu itd.?” Cóż, były zapewnienia, że to się tak nie powinno skończyć. My instruktorzy mamy tego świadomość, ale nie mamy środków. Zobaczymy. Ale padło też pytanie do nas instruktorów. Poseł Chmielowiec zapytał o to jak zachęcić mężczyzn, aby chcieli przychodzić na zajęcia (dziś procentowy stosunek kobiet do mężczyzn to 85 do 15). Wg naszych doświadczeń mężczyźni uważają tę aktywność jako mało „męską” lub wręcz poniżającą, ale na zawodach przeprowadzanych przez różne organizacje już tych różnic nie ma. Dlatego apel do Was drogie Panie. Bo jako żony, matki, córki macie wpływ na swoich mężczyzn i możecie ich przekonać do wspólnego maszerowania z kijkami. Ze swej strony zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia N.W. w Rokietnicy.

Pozdrawiam trener, instruktor PFNW Dariusz KOSICKI
Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8 – Sejm R.P.


 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!