Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody i wyróżnienia

data publikacji: 13/11/2019

KATEGORIA: Sport

Zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Wójt Gminy Rokietnica ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2020 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz stypendium na rok 2020 za wyniki osiągnięte w roku 2019 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w terminie od 2 grudnia 2019 roku do 3 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wzory wniosków określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Formularze:

Wniosek o przyznanie stypendium>>>pobierz

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia>>>pobierz

Wersję papierową można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, w godzinach pracy Urzędu.

Agnieszka Antczak
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!