Aktualności

Miejsce przechowywania książek pobytu na polowaniach indywidualnych

data publikacji: 28/07/2020

KATEGORIA: Komunikaty

Rokietnica, dn. 27.07.2020 r.

Nr RS.6150.2.2020

OBWIESZCZENIE
w sprawie miejsca przechowywania książek pobytu na polowaniach indywidualnych

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r.  – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Rokietnica podaje do publicznej wiadomości, informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książkach ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych i ich zakresie:

– Koło Łowieckie nr 3 „Złota Kielnia” w Poznaniu, książka znajduje się u strażnika łowieckiego, pod adresem: 62-080 Batorowo, ul. Widok 22;

– Koło Łowieckie nr 81 „Drop”, obręb łowiecki nr 117 i 181 korzysta z elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Osoby zainteresowane dostępem muszą zarejestrować się na stronie https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange, a następnie złożyć wniosek o udostępnienie danych PZŁ EKEPTM dla wybranego obwodu;

– Koło Łowieckie nr 13 „LIS” w Poznaniu z siedzibą w Złotnikach – książka znajduje się na prywatnej posesji członka koła, dostępna dla jego członków, dokonujących wpisów na polowania oraz organów kontrolujących. Brak dostępu dla osób postronnych;

 – Koło Łowieckie nr 79 „ORZEŁ korzysta z Elektronicznej Książki Ewidencji Pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Rokietnica oraz umieszczeniu na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!