Aktualności

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 09/07/2020

KATEGORIA: Środowisko

UWAGA! W związku z podjęciem w dniu 25.06.2020 r. przez Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwały Nr 1325/2020 w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2020, informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do 15 października 2020 roku. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rokietnicy poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się w budynku C, przesłanie pocztą lub poprzez platformę ePUAP. W razie wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska pod nr 61 89 60 631 lub poprzez e-mail: anna.borysiak@rokietnica.pl.

Uprawnionymi do skorzystania z programu są osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub zarządzające nieruchomościami na terenie naszej gminy, na których znajduje się azbest. Kluczową informacją, którą należy podać we wniosku jest zakres prac objętych wnioskiem oraz ilość azbestu. Zakres prac dzieli się na:

  • demontaż (w przypadku, gdy nie mamy możliwości ściągnięcia z budynku płyt azbestowych, firma wybrana do wykonania tego zadania sama zdemontuje zalegające na budynkach płyty),
  • odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów (ta opcja dotyczy wyrobów złożonych już w jedno miejsce).

Jeśli Państwo sami dokonujecie demontażu wyrobów azbestowych, a wnioskiem objęty jest tylko odbiór, zalecamy, aby płyty azbestowe zostały wcześniej ułożone na palecie i owinięte folią stretch. Pozwoli to pracownikom odbierającym na sprawne przeprowadzenie akcji odbioru i zważenie azbestu. Szacunkowo określa się, że jedna płyta o wymiarze 1 m2 waży 15 kg, zatem aby prawidłowo określić ilość azbestu należy policzyć ilość płyt, następnie ilość sztuk pomnożyć razy 15 kg. Wynik tego działania to liczba kg azbestu jakie chcemy usunąć. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, gdzie znajduje się azbest (np. kopia aktu notarialnego),
  • podpisaną klauzulę RODO,
  • zgodę współwłaściciela nieruchomości, z której azbest ma zostać zabrany (w przypadku, gdy zgłaszający posługuje się innym tytułem prawnym niż prawo własności, np. współwłasność małżeńska, potrzebna jest jeszcze osobna zgoda małżonka),
  • oświadczenie o pomocy de minimis, gdy wnioskodawca to osoba prowadząca działalność rolniczą,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Przypominamy, że likwidacja azbestu jest bezpłatna.

Załączniki:

  1. Wniosek –> TUTAJ
  2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości –> TUTAJ
  3. RODO –> TUTAJ

Szczegóły oraz formularze wniosków znajdują się na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest.

Na plakacie na białym tle logotyp powiatu poznańskiego, tekst Nabór wniosków do 15 października 2020. Zdjęcie mężczyzny w ochronnym kombinezonie usuwający płytę azbestową z dachu. Poniżej tekst: Azbest likwidacja szczegóły oraz formularze wnioskówhttps://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!