Aktualności

LI sesja Rady Gminy

data publikacji: 24/02/2018

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 5 marca 2018 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady LI sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad L sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata dotycząca Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2020.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica [Druk 486]

2) zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności [Druk 487]

3) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz [Druk 488]

4) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki [Druk 489]

5) podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki [Druk 490]

6) zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 491]

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady poświęcone omówieniu materiałów sesyjnych: 01.03.2018 r., g. 15:00, sala sesyjna Urzędu Gminy Rokietnica.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!