Aktualności

Kościół w Sobocie ma 500 lat

data publikacji: 11/08/2017

KATEGORIA: Kultura

Pod patronatem Gmin Rokietnica, Suchy Las i Powiatu Poznańskiego

 

Obchody Jubileuszu oraz obszerna, okolicznościowa publikacja na finał 

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Sobocie powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Pierwszego proboszcza wymienia dokument z 1367 r. Atuty parafii to zatem bogata historia. Ale także ciekawy dzień dzisiejszy – pisany przez wiernych, pielgrzymów, przyjaciół, sympatyków, bliższych i dalszych sąsiadów. W tym miejscu czuje się zapał i pasję: tą duszpasterską, duchowo i społecznie zaangażowaną, wzbogacaną troską o kulturę, połączoną z pieczołowitą gospodarnością i bardzo aktywną. Tak ze strony starszych, jak i młodzieży. Tych, których obowiązki wiążą z parafią bezpośrednio, jak i wolontariuszy.

Urokliwy, kubaturowo niewielki kościół w Sobocie, położony zgodnie z dawną sztuką na górującym nad okolicą wzniesieniu, obchodzi w tym roku 500 jubileusz. Dokładnie 650 lat mija też od daty pojawienia się wzmianki o Sobocie w źródłach pisanych. Trudno o bardziej zacną okazję do tego, by zabiegać o jej szczególne upamiętnienie.

Ks. Krzysztof Andrzejewski – proboszcz parafii i jednocześnie kustosz Sanktuarium Pani Pięknej Miłości, jak zwykło się tytułować wizerunek Matki Boskiej umiejscowiony centralnie w ołtarzu świątyni, stając na czele Komitetu 500-lecia kościoła w Sobocie, scentralizował spontaniczne dotąd idee i pomysły na historyczne obchody. Oprócz wyjątkowych odwiedzin wizerunków: Matki Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Jasnogórskiej, przyjęcia w parafii relikwii św. Hiacynty i św. Franciszka, misji parafialnych i rekolekcji, poświęcenia obelisku upamiętniającego fundatorów kościoła pochowanych na pobliskim cmentarzu, niezwykłego odpustu parafialnego, okolicznościowej pielgrzymki parafialnej do Fatimy i wreszcie październikowej mszy jubileuszowej połączonej z festynem parafialnym, świadectwem Jubileuszu będzie specjalnie na tą wyjątkową okazję przygotowywana książka: „1517 – 2017 Dzieje kościoła w Sobocie”.

„1517 – 2017 Dzieje kościoła w Sobocie” – publikacja wydana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP w Sobocie

Autorem publikacji, przygotowywanej w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz Gmin Rokietnica i Suchy Las, jest  Marian Bajer z Golęczewa. Nauczyciel historii i języka polskiego w Zespole Szkół im. Ojca Mariana Żelaska w Chludowie, członek Stowarzyszenia Golęczewian, współorganizował znaczące przedsięwzięcia o zasięgu gminnym i ponadgminnym (250. Rocznica Urodzin Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i Glinnie, obchody jubileuszu Golęczewa (wspólnie z golęczewską filią Szkoły Podstawowej w Chludowie). Pan Marian opracował także kilka publikacji poświęconych przeszłości i teraźniejszości gminy Suchy Las i okolicy („Bibliografia o Krainie miedzy Wartą a Samicą”, „Wojciech Bogusławski in memoriam”, „Jubileusz 2005. Golęczewo’, „Edukacja dla Demokracji. 20 lat demokracji w gminie Suchy Las”).

Opiekunem merytorycznym i jednocześnie przewodniczącą Komitetu Obchodów Jubileuszu 500-lecia kościoła w Sobocie jest  prof. dr hab. Anna Piotrowicz – profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego.

Książka będzie zawierała krótkie dzieje kościołów, szczególnie murowanego, późnogotyckiego  z lat 1510-1517, opis remontów i renowacji obecnego kościoła, krótką historię sobockiej parafii od XIII wieku. Jej ważną częścią będzie także prezentacja opisowa i fotograficzna kościelnych zabytków ruchomych i wyposażenia świątyni. Przedstawieni zostaną również proboszczowie od 1367 roku oraz  sylwetki biograficzne niektórych księży. Skrótowo zaprezentowane zostanie także życie religijne społeczności parafialnej. Całości dopełnią ciekawe rysunki, wiele fotografii, mapy, słowniczek trudnych wyrazów oraz bibliografia Przewidywany czas ukazania się książki, która będzie miała ok. 200 stron, to dzień odpustu w Sobocie, 10 września 2017.

Popularyzacja publikacji

Egzemplarze publikacji zostaną przesłane do biblioteki gminnej w Rokietnicy i Suchym Lesie oraz bibliotek we wszystkich placówkach oświatowych Gmin Rokietnica i Suchy Las. Dodatkowo dostarczona zostanie do parafii działających na terenie obu gmin oraz Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.

Rzecz jasna książka udostępniana będzie również w Sanktuarium w Sobocie – dla parafian, pielgrzymów, gości uroczystości jubileuszowych oraz tych, którzy będą chcieli do niej sięgnąć po ich zakończeniu.

Jej promocja będzie prowadzona bezpośrednio podczas odpustu parafialnego w Sanktuarium w Sobocie oraz podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 500-lecia w dniu 8 października 2017 r.

Już dziś gorąco zapraszamy do lektury.

KALENDARIUM OBCHODÓW 500-lecia:

 • 4 lutego – uroczyste powitanie w parafii kopii figury Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100-lecia objawień w Fatimie, połączone z zainicjowaniem Mszy Św. Fatimskich z pierwsze soboty miesiąca;
 • 5-6 sierpnia – nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;
 • 2 – 8 sierpnia – misje parafialne połączone z rekolekcjami jako przygotowanie do odpustu parafialnego;
 • 8 września godz. 19.00 – Msza św. na cmentarzu parafialnym. Uroczystość poświęcenia obelisku upamiętniającego fundatorów kościoła w Sobocie spoczywających na cmentarzu;
 • 10 września godz. 12.00 – Suma odpustowa: główna uroczystość upamiętniająca jubileusz 500-lecia kościoła w Sobocie;
 • 23 – 30 września – parafialna pielgrzymka dziękczynna do Fatimy;
 • 8 października godz. 11.00 – Msza św. i parafialny festyn rodzinny.

Komitet 500-lecia kościoła w Sobocie:

 • zw. dr hab. Anna Piotrowicz z Golęczewa – przewodnicząca
 • Marian Jakobsze z Soboty – wiceprzewodniczący
 • Patronat honorowy wójtowie z gmin: Rokietnicy – Bartosz Derech i Suchego Lasu – Grzegorz Wojtera.
 • autor logotypu Jubileuszu: Andrzej Piotrowicz

Już teraz na uroczystości związane z rocznicą serdecznie zapraszają organizatorzy i patroni Jubileuszu.

WARTO WIEDZIEĆ
SANKTUARIUM MARYJNE PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W SOBOCIE

To najstarszy obiekt sakralny na terenie gminy Rokietnica. Sama parafia została erygowana prawdopodobnie w XIII wieku, a jej pierwszy proboszcz jest wymieniony w dokumencie z 1367 roku. Pierwotny kościół był drewniany. Obecnie istniejący kościół późnogotycki, murowany, jednonawowy, został wzniesiony w latach 1510-1517 jako fundacja właściciela wsi Jana Sobockiego, miejscowego proboszcza i kanonika katedralnego. Remont świątyni, której groziło zawalenie, przeprowadził w roku 1780 Ksawery Moraczewski, kanonik kaliski, do którego wieś w tym czasie należała. W roku 1894 proboszcz Maksymilian Baraniecki odnowił i upiększył kościół. W czasie II wojny światowej świątynia została ograbiona przez okupanta niemieckiego i zamieniona w magazyn. Po wyzwoleniu kościół wyremontowano.

W ołtarzu głównym świątyni znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience (według lokalnej tradycji zwanej Panią Sobocką), pochodzący najprawdopodobniej według szacunków konserwatorów z 1594 r. Do cennych zabytków należy także monstrancja wieżyczkowa, prawdopodobnie z 1550 r., kielich z około 1600 r. oraz pacyfikał z czwartej ćwierci XVI w. W prezbiterium na ścianach umieszczone są XVI-wieczne płyty nagrobkowe rodziny Sobockich. Do dawnej kruchty prowadzą zabytkowe żelazne drzwi z wieku XVIII. Do rejestru zabytków włączona została także dzwonnica oraz kamienny mur z bramą i furtą z II poł. XVIII w.

Kościół parafialny w Sobocie jest miejscem szczególnym w północnej części powiatu poznańskiego, ponieważ jest to jedyne sanktuarium w tym rejonie, w którym czci się Najświętszą Maryję Pannę.

Jego ważnym atutem są również organy. To dzieło poznańskiego organmistrza Józefa Gryszkiewicza. Zostały wybudowane w 1894 r. jako opus 90-te w stylu neogotyckim. Organy były w stanie agonalnym, zainfekowane przez drewnojady. W 2009 r. w końcu zamilkły. Osłabienie całej drewnianej konstrukcji instrumentu było na tyle poważne, że istniało ryzyko, iż ten runie. Dzięki pozyskanym środkom z powiatu poznańskiego na rzecz renowacji zabytku oraz dzięki ofiarności parafian rozpoczęto pod nadzorem konserwatora zabytków remont. Zdemontowano cały instrument pozostawiając jedynie szafę, którą odrobaczono, wzmocniono i zakonserwowano. Odświeżone zostały i przywrócone dawne polichromie, pozłocono poszczególne części szafy instrumentu. Zakonserwowana i wzmocniona została także podłoga drewnianego chóru. Zrekonstruowano część piszczałek cynowych znajdujących się w prospekcie, które to podczas I Wojny Światowej zostały zarekwirowane na potrzeby działań wojennych, a następnie zastąpione – ze szkodą dla instrumentu – piszczałkami wykonanymi z cynku. Sumaryczny koszt wszystkich prac wykonanych w 2009 roku to 150 000 zł, z czego 81 800 zł to pieniądze uzyskane z dotacji powiatu poznańskiego, reszta to środki własne parafii.

Oprac.: D.P.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!