Aktualności

Konkurs „Pokaż swój projekt”

data publikacji: 25/08/2020

KATEGORIA: Fundusze UE

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zachęca do udziału w konkursie „Pokaż swój projekt”, który jest organizowany w ramach tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wystarczy przesłać krótki, amatorski film, ukazujący zmiany, jakie zaszły w Państwa – firmie, fundacji, szkole, muzeum lub najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom Europejskim. Film należy przesłać na adres e-mail: dniotwarte@mfipr.gov.pl  lub poprzez platformę hostingową do przesyłania plików wraz ze skanem podpisanego Formularza pobranego ze strony internetowej www.dniotwarte.eu.

Najlepsze filmy zostaną nagrodzone:

Nagroda Główna w postaci profesjonalnego spotu promującego projekt lub zwycięzcę

Nagroda za II miejsce – kamera o wartości do 4 tys. zł

Nagroda za III miejsce – aparat fotograficzny o wartości do 3 tys. zł

 

Termin nadsyłania prac – 10 września. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 września na stronie www.dniotwarte.eu

Szczegóły i Regulamin konkursu znajdują się na stronie https://dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt

Wypis z Regulaminu:

„D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy Europejskich, tj. m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły, szkoły wyższe, jednostki kultury, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy), organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych podmiotów, którzy zrealizowali (tj. rzeczowo wykonali i rozliczyli) część lub całość projektu/przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszy Europejskich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.”

W przypadku pytań można kontaktować się z Departamentem Polityki Regionalnej -> Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

tel. 061 626 72 62, fax. 061 626 63 01

www: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!