Aktualności

Kolejne fundusze dla Gminy Rokietnica z programu „Zdalna Szkoła Plus”

data publikacji: 10/08/2020

KATEGORIA: Fundusze UE

15 maja 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. To kolejny projekt, w którym Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Instytucja postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Łącznie z programem #zdalnaszkoła na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.

Gmina Rokietnica w drugim projekcie otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 984,00 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 16 komputerów AIO, które zostaną przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Napachaniu oraz Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafi do uczniów oraz nauczycieli. O rozdysponowaniu komputerów decydują dyrektorzy szkół, którzy przekazali gminie szacunkowe zapotrzebowanie w tym zakresie.

Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Łącznie Gmina Rokietnica, aplikując o środki z obu programów zakupiła 28 sztuk laptopów oraz 16 sztuk komputerów na kwotę 133 977,79 złotych.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!