Aktualności

Jakość potwierdzona certyfikatem

data publikacji: 01/02/2019

KATEGORIA: Pozostałe

ISO 2009:2015 w Urzędzie Gminy Rokietnica

Po raz kolejny możesz nas ocenić. Wystarczy wypełnić ankietę

Pojęcie administracja pochodzi od łacińskiego słowa administrare, które oznacza nic innego, jak być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć – tak więc dbanie o jakość nie jest procesem samoistnym – jak każdy wymagający podporządkowania instrument, musi opierać się na konkretnych narzędziach. Dobrze wdrożony, nadzorowany i systematycznie doskonalony system zarządzania jakością przynosi urzędowi wiele korzyści. Najistotniejsze z nich to m.in: uporządkowanie procedur, usprawnienie organizacji pracy, obsługi i zarządzania, nastawienie na rzetelną informację i skrócenie czasu załatwiania spraw, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i materialnych, dbałość o klienta i jego pozytywną ocenę jakości świadczonych usług, poprawa planowania.

Dlatego po raz kolejny poddajemy się jako urząd Państwa ocenie, zapraszając do wypełnienia przygotowanej anonimowej ankiety satysfakcji klienta. Będziemy prosić Państwa o jej wypełnienie w ciągu najbliższego miesiąca (do 15 marca). Stanowi ona nie tylko ważny element corocznych przeglądów w ramach obowiązkowych procedur związanych z posiadaniem normy ISO, ale stosowany z przekonaniem test na właściwie wypełniane zadania i przyjazną mieszkańcom markę.

Ankieta dla interesantów Urzędu Gminy Rokietnica:

  • Wersja tradycyjna – papierowa

W Urzędzie Gminy Rokietnica ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, w budynku C (budynek po banku SGB) Urzędu oraz u kierowników referatów. Każdy z Państwa ma więc do nich bezpośredni dostęp, a w przypadku zamiaru skorzystania z ankiety na konkretnym stanowisku pracy – wystarczy o nią zapytać. Każdy z urzędników zobligowany jest do jej udostępnienia i na pewno to uczyni.

  • Wersja elektroniczna

Dostępna non stop pod specjalnie dedykowana zakładką. Naszym celem jest umożliwienie Państwu wypowiedzi nie tylko w wersji papierowej i w trakcie załatwiania konkretnej sprawy, ale w miejscu i w czasie dla Państwa dogodnym, niepodyktowanym żadną konkretną okolicznością.

Bezpośredni link: https://rokietnica.satysfakcjaklienta.online/addVote/5fd81809-1093-400d-ab03-a996d691ff89

WARTO WIEDZIEĆ – ISO w Urzędzie Gminy Rokietnica

Przyznany w formie certyfikatu w 2011 r. Nie jest przyznawany raz na zawsze. Jego aktualizacja dokonywana jest raz na trzy lata przez audyt zewnętrzny uprawnionej jednostki certyfikującej. Corocznie przeprowadza się ponadto tzw. przeglądy wewnętrzne. Obejmują one sprawdzenie utrzymania całego systemu zarządzania, nadzór nad dokumentacją, sprawdzenie dokonywanych w niej zmian. Każdorazowy audyt kończy raport zawierający spostrzeżenia, obserwacje i ewentualne niezgodności. Ich następstwem jest podjęcie działań korygujących i doskonalących, odpowiednio udokumentowanych.

Stosowanie systemów zarządzania jakością w urzędach wynika z rosnących oczekiwań mieszkańców. Ich źródłem jest jakość usług w innych sferach życia oraz świadomość własnej roli wobec władz publicznych.

Urząd Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!