Aktualności

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie do CEIDG

data publikacji: 27/04/2018

KATEGORIA: Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!