Aktualności

II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 12 lipca 2020 r.

data publikacji: 30/06/2020

KATEGORIA: Komunikaty

4 LIPCA BR. – DODATKOWY DYŻUR W UG ROKIETNICA

W celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w II turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca br., w Urzędzie Gminy Rokietnica zostanie uruchomiony dodatkowy dyżur pracowników.

W sobotę 4 lipca br. w godz. 8:00-12:00 w budynku C Urzędu Gminy Rokietnica będzie można dopełnić wyborczych formalności, tj. dopisać się do spisu wyborców oraz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Kontakt telefoniczny: 61 89 60 626, 61 89 60 602.

Przypominamy o konieczności zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Prosimy również o zabranie dowodu osobistego oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.


Ważne informacje:

 1. Głosowanie korespondencyjne w Gminie Rokietnica

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy Rokietnica; wyborca musi być ujęty w spisie wyborców Gminy Rokietnica; zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. poprzez podanie swoich danych:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail);

Zgłoszenia można dokonać:

Osoby niepełnosprawne mogą w zgłoszeniu zażądać:

 • dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,
 • dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazano w zgłoszeniu.

Dostarczenie pakietu wyborczego nastąpi:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub
 • odbiór osobisty w urzędzie gminy, jeśli zadeklarowano to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 1. Zaświadczenia o prawie do głosowania

Dla wyborcy, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Osoby, które zgłosiły się po zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich otrzymały dwa egzemplarze. Jeden mogły wykorzystać podczas pierwszej tury, a kolejny w drugiej turze. Jeśli zaświadczenie zostało zgubione, to nie ma możliwości powtórnego uzyskania go.

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Rokietnica, budynek C, w godzinach przyjmowania interesantów (pon. w godz. 12:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 12:00).

 1. Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca, który będzie przebywać na terenie Gminy Rokietnica w dniu II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12 lipca 2020 r. – może dopisać się do spisu wyborców.

Termin złożenia wniosku upływa z dniem 7 lipca 2020 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć:

 • osobiście,
 • elektronicznie przez platformę ePUAP,
 • za pośrednictwem poczty.

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Rokietnica, budynek C (pon. godz. 8:30-18:00, wt.- czw. 7:30 – 15:30, pt: 7:30 – 14:00).

Jeżeli wyborca złożył wniosek w pierwszym wyznaczonym terminie, może, bez konieczności ponownego składania wniosku, głosować w tym samym miejscu również w drugiej turze. Jeśli jednak w drugiej turze chce zagłosować w swoim miejscu zameldowania, musi uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania z właściwego urzędu gminy.

 1. Rejestr wyborców >>> kliknij tutaj

Więcej informacji >>> kliknij tutaj


 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!