Aktualności

Dziewiąta edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

data publikacji: 02/12/2019

KATEGORIA: Sport

Koniec roku jest czasem podsumowań – rozliczenia się z samym sobą, własnymi osiągnięciami i zrealizowanymi planami, również tymi sportowymi. Jak co roku do takich podsumowań i wzięcia udziału w Plebiscycie „Sportowiec z klasą” zachęcamy naszych mieszkańców. Szukamy młodych i nieco starszych Mistrzów. Takich, którzy mają na swoim koncie niezliczoną liczbę medali i tytułów, ale również debiutantów.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:

 1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2019 ubiegać się mogą:

SPORTOWCY do 16 r.ż.

 • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania poniżej) trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych oraz trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe) lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż.

 • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania poniżej) trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia kandydata.

 1. Formularz umożliwiający zgłoszenie kandydatów, zawiera dane osobowe, największe osiągnięcia 2019 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy Rokietnica do 31 grudnia 2019 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2019 (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i sposobie przyznania nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; agnieszka.kepa@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do plebiscytu. Wierzymy, że dzięki Wam uda się nagrodzić najlepszych sportowców z Gminy Rokietnica.

formularz zgłoszeniowy kategoria do lat 16>>>POBIERZ

formularz zgłoszeniowy kategoria powyżej lat 16>>>POBIERZ

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!