Aktualności

Dziesiąta edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

data publikacji: 27/11/2020

KATEGORIA: Sport

Rok 2020 jest inny niż ktokolwiek przewidywał. Wiele wydarzeń, również sportowych, zostało odwołanych ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Udział w niektórych z nich był kłopotliwy z uwagi na wprowadzone obostrzenia. Zamknięte obiekty sportowe utrudniały zachowanie regularności treningów. Brak obecności kibiców na trybunach lub ich mocno ograniczona liczba również nie ułatwiała zadania. Dlatego w tym roku w szczególności chcemy nagrodzić sportowców z terenu Gminy Rokietnica, którzy pomimo trudności osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie. W związku z tym, ogłaszamy kolejną, dziesiątą już, edycję plebiscytu Sportowiec z klasą.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:

  1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2020 ubiegać się mogą:

SPORTOWCY do 16 r.ż.

  • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
  • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
  • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych oraz trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
  • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe) lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż.

  • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
  • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
  • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
  • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia kandydata.

2. Formularz umożliwiający zgłoszenie kandydatów, zawiera dane osobowe, największe osiągnięcia 2020 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.

3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy Rokietnica do 31 grudnia 2020 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

4. Oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa.

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i sposobie przyznania nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: promocja@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do plebiscytu. Wierzymy, że dzięki Wam uda się nagrodzić najlepszych sportowców z Gminy Rokietnica.

formularz zgłoszeniowy kategoria do lat 16>>>POBIERZ

formularz zgłoszeniowy kategoria powyżej lat 16>>>POBIERZ

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!