Aktualności

Mamy dofinansowanie z UE na rozbudowę gimnazjum w Rokietnicy

data publikacji: 28/03/2017

KATEGORIA: Inwestycje, Fundusze UE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał i ogłosił dofinansowane projekty:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/006/012/original/Lista_projekt%C3%B3w_ocenionych_pozytywnie_z_wyr%C3%B3%C5%BCnieniem_projekt%C3%B3w_wybranych_do_dofinansowania_w_konkursie_nr_RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001_16.pdf?1490363464

23 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3398/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” złożony przez Gminę Rokietnica, ze średnią 22 uzyskanych punktów, jest na 9 pozycji wniosków wybranych do dofinansowania. Jego poziom to kwota 3 999 360,43zł. należy dodać, że konkurs nie pzowalała na uzyskanie kwoty większej niż 4 mln zł na projekt.

D.P.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!