Aktualności

CZAS dla rokietnickiego Dworca rozpoczął swój BIEG

data publikacji: 01/02/2019

KATEGORIA: Fundusze UE

572 dni od daty „trzech siódemek” (07.07.2017), czyli dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, 397 dni od podpisania umowy otwierającej drzwi do unijnych pieniędzy. Po wielu godzinach pracy całego urzędniczego zespołu, by dopracować każdy szczegół obszernej dokumentacji oraz owocnych, szczegółowych konsultacjach z PKP PLK – MAMY TO! 30 stycznia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na realizację projektu Węzła przesiadkowego Rokietnica.

Składanie ofert przetargowych w formule „Zaprojektuj – Wybuduj” będzie możliwe do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 9.00. Zadaniem wyłonionego Wykonawcy będzie w I etapie przygotowanie na bazie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu budowlanego, otrzymanie wszystkich uzgodnień, opinii i prawomocnych pozwoleń. Wtedy rozpoczną się właściwe prace budowlane czyli II etap zadania. Oddanie Węzła mieszkańcom (nowa hala dworca, znormalizowane perony dla autobusów, parkingi Park & Ride i Kiss & Ride na ok. 150 miejsc, przebudowa ul. Dworcowej i Pocztowej) planujemy na 15 października 2021 r.

Zadanie zaprojektowania i budowy Węzła przesiadkowego Rokietnica jest projektem realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!