Aktualności

Budowa skateparku – konsultacje społeczne

data publikacji: 26/06/2020

KATEGORIA: Pozostałe

Na Polanie RUMPUCIOWEJ w Rokietnicy powstanie SKATEPARK, ROWEROWY PLAC ZABAW i system ścieżek – rozpoczynamy społeczne konsultacje projektu

WIELKA RADOŚĆ Z JAZDY DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ! To hasło konsultacji społecznych, które ruszają od 29 czerwca 2020 r. Dotyczą planu zagospodarowania miejsca, które jest najbardziej kojarzone z Rokietnicą – Polany RUMPUCIOWEJ. Oprócz imprezy plenerowej, która co roku jest tutaj organizowana i skupia się wokół słynnego garnka z zupą RUMPUĆ, to przede wszystkim zielona otwarta przestrzeń w sercu największej miejscowości w gminie. Od lat rezerwowana i małymi krokami przeobrażana w miejsce czynnej rekreacji, dzięki inicjatywie sołeckiej, determinacji młodzieży popartej przez radnych z Rokietnicy oraz pomysłom proponowanym przez projektantów i Urząd ma szansę doczekać się kompleksowych rozwiązań. Nie chcemy ich narzucać – stąd proponowane konsultacje. Stosowane przez nas od lat pokazują, że jeśli przygotowywane inwestycje mają przynieść radość i zadowolenie, warto odwołać się do opinii i zdania ich bezpośrednich użytkowników.

Koncepcja Rowerowego Placu Zabaw ze skateparkiem i systemem ciągów komunikacyjnych z placykami do odpoczynku oraz obiektami małej architektury w centrum Rokietnicy to odważny kompromis. To połączenie już istniejących elementów Polany RUMPUCIOWEJ i jej kilku funkcji (zielona przestrzeń, miejsce organizacji imprez, miejsce dla targowiska, miejsce odpoczynku i spacerów, teren do bezpiecznej jazdy na „kółkach”) z oczekiwaniami i marzeniami. To odpowiedź na petycje młodzieży o miejsce spotkań, zapotrzebowanie na teren do uprawiania czynnej rekreacji, umożliwienie odpoczynku rodzinom z małymi dziećmi, przygotowania bezpiecznego terenu spacerów w ciekawym otoczeniu z zachowaniem naturalnych walorów.

Dlaczego warto tak to urządzić?

Planowane i konsultowane przedsięwzięcie zakłada powstanie w południowej części Polany Rumpuciowej, w zielonym wąwozie i niedalekiej skarpie od strony os. Kalinowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Będzie on obejmował kilka elementów, które, z uwagi na koszty i powstające równocześnie na terenie gminy Rokietnica inne inwestycje, zostanie podzielony na etapy.

Przygotowana i konsultowana z mieszkańcami koncepcja zakłada w tym miejscu wykonanie:

1. Betonowego SKATEPARKU

2. Dwóch rowerowych placów zabaw PUMPTRACK:

– toru dla najmłodszych i/lub początkujących (MINIPUMP)

– toru dla zaawansowanych (FLOWTRACK)

3. Systemu ciągów komunikacyjnych z placami do odpoczynku i obiektami małej architektury

Kompleks zostanie wkomponowany w istniejącą zieleń parkową bez ingerowania w aleję wysokich drzew biegnącą w tej części Polany. Proponowane elementy mają być rozmieszczone tak, by wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu. Łączą je ciągi komunikacyjne, które dodatkowo mogą stanowić ścieżki spacerowe.

Zaprojektowane obiekty są przeznaczone do uprawiania tzw. „sportów akcji” – bardzo popularnych wśród młodzieży. SKATEPARK i tory PUMPTRACK umożliwiają jazdę na wszystkim, co ma kółka: hulajnodze, deskorolkach, rolkach, rowerach, rowerkach dziecięcych, rowerkach biegowych. Natomiast dzięki zaplanowanym ścieżkom i małym placykom z ławkami, inwestycja będzie również miejscem spotkań mieszkańców w każdym wieku, umożliwiając także organizację wydarzeń społecznych i sportowych.

SKATEPARK i duży tor PUMPTRACK znajdują się w sąsiedztwie, ale na tyle daleko, by nie prowokować do przejeżdżania na pełnej prędkości ze SKATEPARKU na PUMPTRACK po łączącym je dojściu.

Z kolei kompleks dwóch torów PUMPTRACK pozwala oddzielić od siebie użytkowników początkujących od tych z dużymi umiejętnościami, wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo. Tory połączone są placykiem z ławkami. Miejsce to ma sprzyjać spotkaniom i nadzorowaniu zabawy przez opiekunów dzieci.

Obydwa tory PUMPTRACK posiadają po kilka wejść pozwalających na dostęp z różnych części terenu. Takie rozwiązanie minimalizuje także zadeptywanie zieleni.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach.

W konsultacjach można wziąć udział za pośrednictwem strony: https://konsultacje.rokietnica.pl/konsultacje-spoleczne/c,437,budowa-skateparku.

Uwagi do projektu będą zbierane za pośrednictwem ankiety dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Vko2-A4grAigKLk0i4SA_BuX6wBYhipet3txKyLlLK72wg/viewform od 29 czerwca do 13 lipca 2020 r. Prosimy o wypełnienie ankiety tylko jeden raz.

Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Rokietnica należących do jednej z wymienionych grup:

a) młodzieży od 14 roku życia oraz

b) osób dorosłych posiadających dzieci w wieku od 2 do 13 lat.

Dzięki Wam może to być WIELKA RADOŚĆ Z JAZDY DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ!

Do udziału w konsultacjach zaprasza również Marcin „Roteiro” Rot.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!