Aktualności

Bioodpady, kompostowniki, kanalizacja sanitarna

data publikacji: 22/07/2020

KATEGORIA: Środowisko

W trosce o jak najlepsze funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami przypominamy o obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, w których skład wchodzą:

  • odpady zielone – trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
  • odpady kuchenne – resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Chcąc zrealizować ten obowiązek, należy wyposażyć nieruchomość w pojemnik koloru brązowego z napisem „BIO”. Odpady biodegradowalne można również kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, w przydomowym kompostowniku. W tym drugim przypadku posiadanie kompostownika należy zgłosić do Urzędu Gminy wypełniając odpowiednie pole w deklaracji. Z tego tytułu przysługuje zniżka w kwocie 1 zł / osobę / miesiąc od obowiązującej stawki za śmieci. Należy również pamiętać, że chcąc korzystać ze zniżki w opłacie jednocześnie rezygnujemy z możliwości wystawiania pojemnika z bioodpadami. Ewentualną nadwyżkę odpadów ulegających biodegradacji możemy samodzielnie zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bytkowie.

Jednocześnie informujemy, że w czerwcu br. rozpoczęły się kontrole nieruchomości. Kontrolujemy pojemniki na odpady i przydomowe kompostowniki. Potrzeba przeprowadzania tego typu kontroli wynika z faktu, iż na terenie gminy wciąż mamy do czynienia z przypadkami wyrzucania odpadów zielonych do lasów lub zaśmiecania nimi niezamieszkałych działek.

Zdarza się, że spotykamy się z komentarzami: CO Z TEGO? PRZECIEŻ TO ZGNIJE I STANOWI NATURALNY NAWÓZ.

NIC BARDZIEJ MYLNEGO. Odpady organiczne, wbrew powszechnej opinii, stanowią zagrożenie dla lasów, rowów, pól. Wyrzucana w lesie skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, po prostu śmieci. Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne dla środowiska i nie powodują szkód, kiedy zostaną wywiezione do lasu. Takie przeświadczenie jest błędne. Skoszona trawa czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie.

Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci a w konsekwencji do uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych. Składowane odpady ulegają rozpadowi po czym następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a zapach gnilny przyciąga zwierzęta takie jak szczury, komary, muchy.

Dlatego, gdy widzisz osobę wywożącą odpady do lasu, na sąsiednią działkę itp. reaguj, dzwoń na numer alarmowy 112 lub 997.

Istotne jest, aby wszyscy pozbywali się odpadów zgodnie z prawem. W tym celu właśnie Urząd Gminy w Rokietnicy prowadzi kontrole terenowe. Zakładamy, że większość mieszkańców odpowiednio segreguje odpady oraz stosuje się do ustalonych zasad, jeśli chodzi o postępowanie z nimi. Jednak część z nas nadal ma z tym problem. Pracownicy PUK Sp. z o.o. codziennie kontrolują, czy w pojemnikach i workach z odpadami nie znajdują się nieodpowiednie odpady. Stąd część z Państwa mogła zaobserwować naklejki na pojemnikach lub workach z odpadami. Zgodnie z przepisami naklejka pojawia się jako sygnał dla właściciela nieruchomości, że jego odpady nie zostały odebrane z powodu złej segregacji. Wielu z Państwa, za co dziękujemy, kontaktuje się z pracownikami PUK Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sytuacji oraz prowadzenia prawidłowej segregacji. Jeśli po raz kolejny zostaną zauważone nieprawidłowości, pracownicy PUK mają obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy. Sankcją za brak segregowania odpadów jest dwukrotność opłaty śmieciowej (przy obecnej stawce wygląda to następująco: 26 zł x 2 = 52 zł/ mieszkańca/ miesiąc). Podwyższona opłata może być naliczana co miesiąc, jeśli sytuacja się nie poprawi.

Natomiast za brak wyposażenia nieruchomości w pojemnik na bioodpady (nie dotyczy osób, które zgłosiły przydomowy kompostownik), zgodnie z przepisami prawa, grozi  kara grzywny.  Mimo wszystko liczymy, że nie będziemy zmuszeni stosować kar wobec mieszkańców oraz, że wszystkim nam zależy na tym, aby  nasze najbliższe otoczenie wyglądało jak najlepiej.

Równocześnie z kontrolą kompostowników i pojemników na bioodpady, ruszyły kontrole wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Przypominamy, podłączenie nieruchomości do sieci jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dlatego pracownicy Urzędu nieustannie zachęcają i mobilizują mieszkańców do przyłączenia się. Niestety na terenie gminy wciąż są osoby, które nie wykonały tego obowiązku. W takim przypadku należy spodziewać się, że zostanie wyznaczony nieprzekraczalny termin na podłączenie nieruchomości do kanalizacji.   Jeżeli pomimo wezwania właściciel nadal nie wykona ww. obowiązku, Wójt Gminy wyda decyzję nakazującą w tej sprawie, a następnie w przypadku dalszego niepodłączenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożona zostanie kara grzywny.

Oczywiście są wyjątki, kiedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe np. jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Wielokrotnie na łamach Rokickich Wiadomości oraz na stronie internetowej www.rokietnica.pl przedstawialiśmy Państwu szereg korzyści płynących z korzystania z kanalizacji. Jednak, korzystając z okazji, chcemy przedstawić Państwu te zalety raz jeszcze:

ZYSKUJESZ KOMFORT I WYGODĘ

Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, to również koniec nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba.

OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rozwiązuje problem odprowadzania ścieków i pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków prawie o 50%.

PODNOSISZ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE

Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chronisz wody gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ stare nieszczelne szambo może powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Oczywiście przyłącze można wykonać we własnym zakresie lub zlecając to odpowiedniej firmie.

My zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., które oferuje między innymi odpłatne wykonanie przyłączy. Dzięki temu nie muszą Państwo poświęcać dodatkowego czasu związanego z odbiorami oraz ponosić kolejnych kosztów.

Aby dowiedzieć się jak KROK PO KROKU podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, należy skontaktować się z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, tel. 61 814 57 43, email: info@puk.com.pl.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!